skip to Main Content

DBT-hem

Vår DBT-verksamhet tillhandahåller individanpassad behandling, rehabilitering samt utredning till barn och ungdomar. Vår primära behandlingsmetod är dialektisk beteendeterapi (DBT) som består av individuell terapi och färdighetsträning i grupp. Vårt mål är att DBT ska genomsyra hela verksamheten, vilket innebär att hemmet ska utgöra en miljö där ungdomen känner sig bekräftad: vi bemöter alla med empati, respekt och jämlikhet.

Som behandlingsinsatsernas betydande komplettering erbjuder vi även ett program för ungdomens anhöriga. Programmet består av tre tillfällen där anhöriga träffas i grupp tillsammans med våra DBT-terapeuter. Syftet med programmet är att hjälpa de anhöriga att förstå ungdomen samt även sig själva. Vi tror vi på kontinuitet och vill gärna följa ungdomen ut i våra stödboenden för fortsatt behandling och stöd efter placeringen på DBT-hemmet.

Söker du DBT-hem?

Enheter för barn och unga:

Kullabygdens DBT-hem
Mahult Herrgårds DBT-hem
Villa Lerhamn

DBT-hem

Friabs DBT verksamhet tillhandahåller individanpassad behandling, rehabilitering samt utredning till barn och ungdomar. Vår primära behandlingsmetod är dialektisk beteendeterapi (DBT) som består av individuell terapi och färdighetsträning i grupp. Vårt mål är att DBT ska genomsyra hela verksamheten, vilket innebär att hemmet ska utgöra en miljö där ungdomen känner sig bekräftad. För att uppnå detta lägger stor vikt på att bemötandet jämtemot ungdomen ska präglas av empati, respekt och jämlikhet.

Som behandlingsinsatsernas betydande komplettering erbjuder vi även ett program för ungdomens anhöriga. Programmet består av tre tillfällen där anhöriga träffas i grupp tillsammans med våra DBT-terapeuter. Syftet med programmet är att hjälpa de anhöriga att förstå ungdomen samt även sig själva. Vi tror vi på kontinuitet och vill gärna följa ungdomen ut i våra stödboenden för fortsatt behandling och stöd efter placeringen på DBT-hemmet.

Söker du DBT-hem?

Enheter för barn och unga:

Kullabygdens DBT-hem
Mahult Herrgårds DBT-hem
Villa Lerhamn

DBT-hem

DBT genomsyrar hela verksamheten och skapar en bekräftande miljö.

DBT-hem

DBT genomsyrar hela verksamheten och skapar en bekräftande miljö.

Back To Top