skip to Main Content

Familjevård

Vi finns till för barn, unga och vuxna som av olika anledningar behöver komma bort från sin nuvarande miljö för att kunna utvecklas i tryggheten och gemenskapen av ett familjehem. I en omsorgsfull familjemiljö med positiva förebilder erbjuds de bästa förutsättningarna för en hållbar rehabilitering. Vi kombinerar familjehemmets kontinuerliga stöd med individanpassade insatser. Våra kompetenta familjehemskonsulenter utbildar, handleder, stöttar och finns tillgängliga för familjen dygnet runt.

Vår familjevård bygger på ett gediget samarbete mellan familjehem och familjehemskonsulent varför vi lägger stor vikt vid noggrann rekrytering. Våra familjehem utreds enligt Kälvesten och våra familjehemskonsulenter har adekvat utbildning med mångårig erfarenhet av socialt arbete arbete för barn, ungdomar och vuxna.

Familjevård barn och unga

Vi arbetar med kraftigt förstärkt familjevård för barn och unga. Detta innebär omfattande konsulentstödda behandlingsinsatser i kombination med ett stort engagemang från familjehemmet. Oftast är minst en av familjehemsföräldrarna hemma på heltid för att tillgodose behovet av stöd, struktur och stabilitet. Denna höga närvaro ger även barnen den trygghet som underbygger deras utveckling.

Våra familjehemskonsulenter har lång erfarenhet av arbete med familjebehandling, familjerätt, utredningsarbete och missbruksvård. För oss är det av största vikt att ta reda på vad varje barn behöver för att kunna ge ett så bra stöd som möjligt. Vi gör en grundlig analys av problembilden i början av placeringen och är sedan kontinuerligt delaktiga i att möta de utmaningar som det tredelade föräldraskapet kan innebära. Barnperspektivet är en central utgångspunkt för oss. Vi arbetar i enlighet BBIC och har alltid barnets bästa i fokus.

Familjevård vuxna

Vår huvudsakliga inriktning för vuxna i familjehem är förstärkt vård genom olika behandlingsinsatser. Vi tror på att kombinationen av en sund familjemiljö och individanpassade insatser ger de bästa förutsättningarna för en framgångsrik rehabilitering.

Behandlingsarbetet kombineras med kontinuerligt stöd från familjehemmet. Vi arbetar långsiktigt med att  kunskaper och färdigheter som krävs för en välfungerande vardag efter avslutad behandling. En kontaktperson samordnar de behandlingsinsatser som är upprättade i den individuella vårdplanen, hjälper till med schemaläggning och erbjuder stödsamtal vid behov.

Våra metoder grundar sig i kognitiv beteendeterapi och har bevisad effekt med stöd i aktuell forskning. Vår tillgång till specialistkompetens i form av psykoterapeut, psykiatriker, psykolog, socionom och psykiatrisjuksköterska ger oss möjlighet att erbjuda kompletterande insatser för att tillgodose psykiatriska behov.

Enheter för barn och unga:

BUF
Familjelänken
Friab Familjevård

Enheter för vuxna:

Friab Familjevård

Familjevård

Vi finns till för barn, unga och vuxna som av olika anledningar behöver komma bort från sin vanliga miljö för att kunna utvecklas i tryggheten och gemenskapen av ett familjehem. Omgiven av en omsorgsfull familjemiljö och positiva förebilder erbjuds de bästa förutsättningarna för en hållbar rehabilitering. Hos oss familjehemmets kontinuerliga stöd kombineras med individanpassade insatser som utförs av våra kompetenta familjehemskonsulenter som utbildar, handleder, stöttar och finns tillgängliga för familjen dygnet runt.

Vår familjevård bygger på ett gediget samarbete mellan familjehem och familjehemskonsulent därför lägger stor vikt på noggrann rekrytering: Våra familjehem utreds enligt Kälvesten medan våra familjehemskonsulenter har adekvat utbildning samt mångårig erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och vuxna inom socialtjänsten.

Familjevård vuxna

Vi arbetar med familjevård för vuxna där huvudsakliga boendeformen är familjehem och vården är förstärkt med olika behandlingsinsatser. Vi tror på att kombinationen av en sund familjemiljö och individanpassade insatser ger de bästa förutsättningar för en lyckad rehabilitering.

Behandlingsarbetet kombineras med kontinuerligt stöd från familjehemmet och målet är att erhålla de kunskaper och färdigheter om krävs för en välfungerande vardag efter avslutad behandling. En kontaktperson samordnar de behandlingsinsatser som finns att tillgå och som är upprättade i den individuella vårdplanen samt hjälper till med schemaläggning och erbjuder stödsamtal vid behöv.

De metoder vi använder oss av har bevisad effekt genom stöd i aktuell forskning och grundar sig i kognitiv beteendeterapi. Genom tillgång till gedigen specialkompetens i form av psykoterapeut, psykiatriker, psykolog, socionom och psykiatrisjuksköterska kan vi även erbjuda kompletterande insatser som tillgodoser de flesta psykiatriska behov.

Familjevård barn och unga

Här arbetar vi med Kraftigt förstärkt familjevård vilket innebär omfattande konsulentstödda behandlingsinsatser i kombination med gediget engagemang från familjehemmet. En av familjehemsföräldrarna är oftast hemma på heltid för att tillgodose barnen och ungdomarnas behov av förutsägbarhet, struktur och stabilitet. Genom denna höga tillgänglighet får barnen den närvaro, trygghet och stöd de behöver för att utvecklas.

Våra familjehemskonsulenter har lång erfarenhet av arbete med familjebehandling, familjerätt, utredningsarbete och missbruksvård. För oss är det av största vikt att ta reda på vad varje barn behöver för att kunna utvecklas optimalt och få ett så bra stöd som möjligt. Detta innebär att vi gör en grundläggande analys av problembild i början av placeringen och vi är kontinuerligt verksamma med det tredelade föräldraskapet. Vi arbetar enligt BBIC, och har alltid barnets bästa i fokus.

Enheter för barn och unga:

BUF
Familjelänken
Friab Familjevård

Enheter för vuxna:

Friab Familjevård

Familjevård

Familjehemsvård som är kraftigt förstärkt med olika behandlingsinsatser.

Familjevård

Vi arbetar med kraftigt förstärkt familjevård – en vuxen hemma på heltid.

Back To Top