skip to Main Content

HVB-hem

Våra HVB verksamheter erbjuder individanpassad behandling, rehabilitering och utredning för barn, unga och vuxna som på grund av en komplex problematik behöver hjälp i form av professionella insatser. Vi leder en rehabilitering som ger människor i kris rätt verktyg för att kunna uppnå sina mål samt lära sig de färdigheter som krävs för att komma tillbaka till samhället efter avslutad placering.

Genom individanpassad behandling erbjuder vi en helhetslösning med specialistkompetens inom kognitiv och dialektisk beteendeterapi, neuropsykiatri, missbruksvård och ESL. Vi erbjuder även fortsatt hjälp i form av våra träningslägenheter och stödboenden.

Enheter för barn och unga:

Slättelynga gård
Mahult Herrgårds DBT-hem
Kullabygden DBT-hem
Villa Lerhamn

Enheter för vuxna:

Ollestad

Söker du andra hem?

Läs mer om våra DBT-hem

HVB-hem

Våra HVB verksamheter erbjuder individanpassad behandling, rehabilitering och utredning för barn, unga och vuxna som på grund av en komplex problematik behöver hjälp i form av professionella insatser. Vi leder en rehabilitering som ger människor i kris rätt verktyg för att kunna uppnå sina mål samt lära sig de färdigheter som krävs för att komma tillbaka till samhället efter avslutad placering.

Genom individanpassad behandling erbjuder vi en helhetslösning med specialistkompetens inom kognitiv och dialektisk beteendeterapi, neuropsykiatri, missbruksvård och ESL. Vi erbjuder även fortsatt hjälp i form av våra träningslägenheter och stödboenden.

Enheter för barn och unga:

Slättelynga gård
Mahult Herrgårds DBT-hem
Kullabygdens DBT-hem
Villa Lerhamn

Enheter för vuxna:

Ollestad

Söker du andra hem?

Läs mer om våra DBT-hem

HVB

Vi skräddarsyr lösningar efter individens behov.

HVB

Vi skräddarsyr lösningar efter individens behov.

Back To Top