skip to Main Content

HVB-hem

Våra HVB verksamheter erbjuder individanpassad behandling, rehabilitering och utredning för barn, unga och vuxna som på grund av en komplex problematik behöver hjälp i form av professionella insatser. Vi leder en rehabilitering som ger människor i kris rätt verktyg för att kunna uppnå sina mål samt lära sig de färdigheter som krävs för att komma tillbaka till samhället efter avslutad placering.

Genom individanpassad behandling erbjuder vi en helhetslösning med specialistkompetens inom kognitiv och dialektisk beteendeterapi, neuropsykiatri, missbruksvård och ESL. Vi erbjuder även fortsatt hjälp i form av våra träningslägenheter och stödboenden.

Enheter för barn och unga:

Slättelynga gård

Enheter för vuxna:

Ollestad

Söker du andra hem?

Läs mer om våra DBT-hem

HVB-hem

Genom våra HVB verksamheter erbjuder vi individanpassad behandling, rehabilitering och utredning till barn, unga och vuxna som på grund av en komplex problematik behöver hjälp i form av professionella insatser. Vi leder en rehabilitering som ger människor i kris rätt verktyg för att kunna uppnå sina mål samt lära sig de färdigheter som krävs för att komma tillbaka till samhället efter avslutad placering.

Vi erbjuder en helhetslösning genom individanpassad behandling med specialkompetens inom kognitiv psykoterapi, DBT, neuropsykiatri, missbruksvård och ESL med möjlighet till fortsätt placering i verksamhetens egna utslussningslägenheter och stödboende.

Enheter för barn och unga:

Slättelynga gård

Enheter för vuxna:

Ollestad
Villa Skogsbacken

Söker du andra hem?

Läs mer om våra DBT-hem

HVB

Vi skräddarsyr lösningar efter individens behov.

HVB

Vi skräddarsyr lösningar efter individens behov.

Back To Top