skip to Main Content

Aktuella utbildningar till våra familjehem

Anita Ellensson och Marie Larsson har varit aktuell med Socialstyrelsens familjehemsutbildning “Ett hem att växa i”. Utbildningen vänder sig till alla typer av familjehem för barn i alla åldrar med skiftande bakgrund och behov – både jourhem som tar emot barn akut och enskilda hem som tar emot barn för mer stadigvarande vård och fostran. Utbildningen samt Anitas och Maries engagemang var mycket uppskattad hos familjerna.

Back To Top