skip to Main Content

Avtalsförlängning med Kriminalvården

Kriminalvården förlänger Friab Familjevårds ramavtal med ytterligare två år i kategorin familjehemsvård. Kriminalvårdens avtal avser en placeringsform där klienten bor i en familj och förutom sysselsättning och omsorg också får möjlighet att lära sig om samhällets normer, regler och övrig vardagskunskap (ADL). I vissa placeringskategorier ingår även psykosocialt stöd inklusive samtalsbehandling och/eller behandlingsprogram med kapacitet för medicinsk/psykiatrisk utredning/behandling.

Back To Top