skip to Main Content

Barn gör rätt om de kan – en föreläsning med Karin Rosvall

BUF välkomnar till föreläsningen ”Barn gör rätt om de kan”. Dagen kommer att handla om att utveckla kommunikativa strategier, hitta rätt verktyg till ett förändrat förhållningssätt, samt att fördjupa sig i teorier kring inlärning och utveckling. Föreläsningens mål är att förbättra förståelsen samt att öka kunskaper om bakomliggande orsaker. Målgruppen för dagen är medarbetare inom socialtjänsten.

Tid: den 4:e oktober kl. 9:00 – 16:00
Plats: Folkets hus, Malmö/Sal 3
Föreläsare: Karin Rosvall

Anmälan sker via anmalan@friab.se och sista anmälningsdagen är 19:e september.

Back To Top