skip to Main Content

Besök på Lerbergsskolan

Det var 60 nyfikna barn i årskurs två på Lerbergsskolan som har fått besök av Stina Edvardsson och Nima Nouparvar ett par veckor sen. Temat var olika yrken och Stina har berättat om sin roll som verksamhetschef på våra DBT-hem medan Nima presenterade yrket som familjehemskonsulent inom Friab Familjevård. Utöver sina yrkesroller förde Stina och Nima även ett givande samtal kring bemötande och hur viktigt det är att bemöta andra på ett bra sätt oavsett bakgrund och situation. 

“Det var väldigt roligt att få introducera våra yrken samt prata lite kring bemötandes betydelse. Vi fick många insiktsfulla, nyfikna och bra frågor från barnen.” berättar Stina. 

Back To Top