skip to Main Content

Vill du bli familjehem och göra skillnad för någon?

Att vara familjehem innebär att ta emot ett barn, ungdom eller vuxen i sitt hem under en kortare eller längre tid. Det är ett uppdrag som kräver tid och engagemang. Beslutet att bli familjehem ska vara väl genomtänkt så att man är förberedd på att det kanske inte alltid kommer att fungera problemfritt. Alla placeringar är unika och därför finns det ingen mall för hur familjehemmets sammansättning ska se ut. Det handlar om att ge den placerade välfungerande vuxna förebilder som kan erbjuda kärlek, trygghet, stimulans, känslomässig tillgänglighet, förutsägbarhet, tillit, tillhörighet, stabilitet och kontinuitet.

Ni ska som familjehemsföräldrar finnas där och stötta och motivera den placerade till skolgång och en aktiv fritid. Det är därför också viktigt att ni bjuder in och låter barnet/ungdomen vara delaktig i er vardag. Som familjehemsföräldrar kan ni vara gifta, sambo, samkönade eller ensamstående med varierande etnicitet. Det kan finnas flera barn eller djur i hemmet. I vissa fall efterfrågas djurfria hem p.g.a. t ex allergier. En del placeringar passar bäst för att komma till en familj på landet där det erbjuds lugn och ro medan andra har ett större behov av att bo i stan nära kommunikationer och andra sociala sammanhang.

Vi på Swea Familjehem, tillsammans med våra uppdragsgivare, ser till att matchningarna blir så bra som möjligt. Det är väldigt viktigt för oss att vi hittar rätt familjehem till rätt placering. Det är alltid socialtjänsten som har huvudansvaret för den placerade och det är de som fattar beslut kring själva placeringen. Den placerade har en egen socialsekreterare som utifrån BBIC:s riktlinjer och gällande lagstiftning ska utreda barnets behov och värna om barnets bästa. Både uppdragsgivaren och vi på Swea Familjehem gör uppföljningar och regelbundna hembesök för att se att familjehemsplaceringen fortskrider i enlighet med genomförandeplan.

Som familjehem ska ni kunna känna er trygga i ert uppdrag och med vetskapen att er konsulent stöttar er i ert uppdrag som familjehem och fungerar som en länk mellan er och socialtjänsten. Ni har tillgång till tät handledning, utbildningar som hjälper er i uppdraget och ni kan alltid komma i kontakt med en konsulent, för stöd och rådgivning, under dygnets alla timmar.

Hur går det till?

När ni anmäler ert intresse till oss för att bli familjehem så bokar vi in ett Teams-möte där vi informerar om oss på Swea och lär känna er lite grann. Om vi är överens om att gå vidare med ett samarbete så skickar vi materialet BRA-Fam för er att fylla i. Det är en enkät med grundläggande frågor kring uppdraget som familjehem som vi vill att ni besvarar inför vårt besök. Därefter görs ett besök i hemmet för att bilda oss en uppfattning om hur ni bor och hur er familjesituation ser ut. Med ert samtycke begär vi in registerutdrag från Polisens misstanke- och belastningsregister, LOB, Försäkringskassan, Socialregister samt Kronofogden på alla boende i hemmet över 15 år (gäller ej placerade ungdomar).

När vi har fått in de registerutdrag som behövs så bokar vi in ytterligare ett besök för individuella intervjuer. Efter genomförd intervju sammanställs svaren till ett underlag. Som familjehemsförälder får du stöd och vägledning i ditt uppdrag från oss på Swea Familjehem och det kan vara allt från vardagliga frågeställningar till mer akuta situationer där det uppstår problem som snabbt kräver insats.

Familjehemmen erbjuds kontinuerligt utbildning och även föreläsningar inom olika områden som rör familjehemsplaceringar – allt för att ni ska känna er trygga i ert uppdrag. Genom vår mångåriga erfarenhet av familjehemsplaceringar kan vi matcha våra familjer rätt mot de förfrågningar som inkommer från kommunerna.

Ersättningar

Som familjehem hos oss på Swea Familjehem får ni ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Arvodesdelen kan ses som en ersättning för det uppdrag ni utför och omkostnadsdelen är till för att täcka de kostnader som uppkommer när ett barn eller ungdom flyttar in i hemmet. Arvodet är skattepliktigt, sjukpenningsgrundande och pensionsgrundande men ses inte som en anställning.

Swea Familjehem följer SKR:s riktlinjer och rekommendationer när det gäller ersättningar.

Vanliga frågor

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om familjehemsvård.
Hittar du inte svaret på just din fråga? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Marie Axelsson

Swea Familjehem

Hör av dig till mig om du är intresserad av att bli familjehem

Marie Axelsson
Enhetschef/Konsulent
marie.axelsson@friab.se
073-427 02 57

Back To Top