skip to Main Content

Vad innebär det att vara familjehem?

Barn, unga och vuxna kan alla komma i en situation då man av olika skäl behöver placeras i familjehem. Det behövs trygga och stabila förhållanden för att ge stöd och omtanke som leder till förändring.

Du tar hand om barnets hela omvårdnad samt ger barnet förutsättningar till trygga och stabila vuxna. Du och din familj är en del av ett team som arbetar för barnets bästa. Som familjehem får du utbildning, stöd och den handledning som behövs för att kunna ge bästa stöd.

 

Bli familjehem

Hur blir jag familjehem?

Ansökningsprocessen börjar med en intresseanmälan som du fyller i och skickar in genom vår hemsida. Du beskriver dig, din familj, din livssituation, dina levnadsvillkor och varför du vill bli familjehem. Vi kontaktar sedan dig och genomför en första intervju via telefon. Om det finns ett fortsatt ömsesidigt intresse efter första kontakten påbörjas en utredning.

I vår familjehemsutredning ingår hembesök, referenstagning och en djupintervju, vi hämtar även ut registerutdrag från bland annat polis och kronofogdemyndigheten samt socialregister. För att en placering ska bli så bra som möjligt är det viktigt att matcha barn och familj på bästa vis. När det kommer upp en placering som matchar er profil får ni en förfrågan av oss.

Se gärna vår film om familjehemsvård:

Vanliga frågor

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om familjehem. Hittar du inte svaret på din fråga i listan, kontakta oss så hjälper vi dig.

Behöver man någon speciell utbildning för att bli familjehem?

Nej, det krävs ingen speciell utbildning eller erfarenhet för att kunna bli familjehem. Det viktiga är att du är en stabil person och att du lever ett tryggt och harmoniskt liv som kan erbjuda en god tillvaro och god omsorg. Som familjehem hos oss får du den utbildning, stöd och handledning som krävs för uppdraget.

 

Kan man påverka vilket barn som kommer till ens familj?

Ja, som familjehem kan man ha önskemål om exempelvis ålder, kön och vilket barn som skulle fungerar bäst ihop med familjen. Barnets behov dock alltid matchas med familjehemmets resurser och resultatet av matchningen går först.

 

Kan jag vara familjehem om jag är ensamstående?

Ja, det är inget hinder att vara ensamstående. Vår erfarenhet är att familjer kan se väldigt olika ut. Lämpligt familjehem väljs utifrån barnets behov och familjehemmets resurser.

 

Behöver barnet eget rum?

Ja, det är ett krav.

 

Vet man hur länge barnet ska bo kvar i familjehemmet?

Oftast vet man inte hur länge ett barn kommer att bo i familjehemmet. Lagen säger att man alltid ska verka för en återförening mellan barnet och de biologiska föräldrarna. I vissa fall kan man konstatera att barnet med stor sannolikhet kommer att behöva ett familjehem under återstoden av sin uppväxt (så kallad uppväxtplacering).

 

Får jag någon ekonomisk ersättning?

Som familjehem får man ett arvode. Storleken på arvodet sätts utifrån uppdragets karaktär och omfattning. Arvodet är skattepliktigt, sjukpenninggrundande och pensionsgrundande. Det utgår även en omkostnadsersättning som skall täcka barnets omkostnader.

 

Vad händer om jag behöver hjälp?

Ni som familjehem har regelbunden kontakt med oss för stöd, handledning och utbildning under placeringen. Vi har också jour dygnet runt om något skulle hända.

 

Har du fler frågor?

Har du fler frågor eller funderingar kring hur det är att vara familjehem eller hur en ansökan går till?
Du hittar våra kontaktuppgifter längst upp på sidan, under fliken “Kontakta oss“.

Back To Top