skip to Main Content

CareBuilder

Friab byter journalsystem och först ut är familjevården. Det nya systemet CareBuilder är ett enkelt och flexibelt journalsystem som är speciellt anpassat utifrån våra behov. Systemet ger bland annat en överskådlig bild av aktuella och avslutade familjehem, hanterar förfrågningar och erbjuder en enkel och effektiv journalföring.

Back To Top