skip to Main Content

Information om hur vi arbetar för att förhindra spridning av COVID-19

Vi på Friab individ & familj vill arbeta så effektivt som möjligt med att förhindra spridning av COVID-19 i våra verksamheter. Här följer en kort information kring åtgärder vi vidtagit för att undvika smitta bland vår personal och våra klienter. Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

Senast uppdaterad: 1 okt 2021

Back To Top