skip to Main Content

DBT bemötande

Under hösten har alla medarbetare på DBT boendena gått en utbildning i DBT bemötande som omfattar tre dagar med åtföljande hemuppgifter. Vi är mycket glada över att kunna erbjuda denna utbildning som letts av proffsiga externa föreläsarna Karin Perry och Emma Grahn. Vi har också äntligen kunnat genomföra fysisk utbildning inom familjeband som hålls av våra DBT terapeuter.

Back To Top