skip to Main Content

DBT-dagarna

Enhetschefer och DBT-terapeuter från våra DBT-hem har deltagit den årliga DBT-dagarna. Dagarna syftar till att sprida kunskap om Dialektisk beteendeterapi (DBT) och Emotionellt instabil personlighetsstörning (EIP)/Borderline Personlighetsstörning (BPS) samt andra relevant områden som kan vara av intresse för personer som är kliniskt verksamma inom en DBT-verksamhet.

Back To Top