skip to Main Content

Vi behandlar: Barn och unga 14-20 år

Kön: 

Placeringsform: HVB, Stödboende, Utslussboende

Plats: Skåne, Halland

Om våra DBT-hem

Vi är specialister inom DBT samt arbetar med flera olika metoder som är KBT inriktade. Målet är att skapa hållbara förändringar till flickor i åldern 14-20 år med psykisk ohälsa samt självskadabeteende. Genom vår specialistkompetens kan vi omsorgsfullt stödja och behandla ungdomarna dygnet runt.

Våra enheter inom DBT är Hulta gård, Villa Lerhamn och Mahult. Enheternas primära behandlingsmetod är dialektisk beteendeterapi som kombineras i individualterapi samt färdighetsträning på gruppnivå. Utöver DBT-behandlingen har vi stort fokus på att träna alla de färdigheter som behövs för att kunna leva ett självständigt liv efter avslutad behandling.

Hulta gård välkomnar flickor i åldern 16-20 år, Mahults målgrupp är flickor i åldern 15-19 år, medan Villa Lerhamn tar emot placeringar av flickor i åldern 14-18 år.

Stina Edvardsson

DBT-hem

Hör av dig till mig för frågor om våra DBT-hem

Stina Edvardsson
Verksamhetschef-Hulta gård,Villa Lerhamn
stina.edvardsson@friab.se
0724 02 20 04

[video src="https://friab.se/wp-content/uploads/2023/10/Kortare%20Version%20-%20Friabs%20Unika%20Dbt-Hem720.mp4" /]

Vi har tre enheter:

Stina Edvardsson

Hulta gård, Villa Lerhamn

Stina Edvardsson
Verksamhetschef-Hulta gård, Villa Lerhamn
stina.edvardsson@friab.se
Direkt: 0724 02 20 04
Hulta gård: 042 650 44

Ansvarig föreståndare:
Stina Edvardsson
stina.edvardsson@friab.se
Direkt: 0724 02 20 04

Hulta gård

Susanne Westerdahl

Villa Lerhamn

Susanne Westerdahl
Samordnande chef-Villa Lerhamn
susanne.westerdahl@friab.se
Direkt: 0724 02 20 34
Villa Lerhamn: 0770 22 18 30

Ansvarig föreståndare:
Stina Edvardsson
stina.edvardsson@friab.se
Direkt: 0724 02 20 04

Villa Lerhamn

Gordana Disic

Mahult

Gordana Disic
Enhetschef-Mahult
gordana.disic@friab.se
Direkt: 0724 02 20 24
Mahult: 077 022 18 29

Ansvarig föreståndare:
Gordana Disic
gordana.disic@friab.se
Direkt: 0724 02 20 24

Mahult

Här finns vi

Mahult

077-022 18 29

Mahults Herrgård 476, 313 97 Simlångsdalen

Hitta hit

Villa Lerhamn

0770 22 18 30

Lerhamns lid 6, 263 76 Nyhamnsläge

Hitta hit

Hulta gård

042-650 44

Hulta Byaväg 7, 263 94 Mjöhult

Hitta hit

Hitta hit

Hulta gård

042-650 44

Hulta Byaväg 7, 263 94 Mjöhult

Hitta hit

Villa Lerhamn

0770 22 18 30

Lerhamns lid 6, 236 76 Nyhamnsläge

Hitta hit

Mahult

077-022 18 29

Mahults Herrgård 476, 313 97 Simlångsdalen

Back To Top