skip to Main Content

DBT-utbildning

Friabs DBT-verksamheter kommer under oktober månad delta en utbildning effektivt och dialektiskt bemötande med principer och färdigheter hämtade från dialektisk beteendeterapi. Målsättningen är bland annat att ge färdigheter för att bemöta personer i kris och känslomässig obalans, att öka förmågan att bemästra utmanande möten och samtal samt att minska konflikter och kritiska incidenter.

Utbildningen som sker vid fem tillfälle kommer att hållas av Peter Thunström, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare i psykoterapi med mer än 25 års erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatriskt behandlingsarbete.

Back To Top