skip to Main Content

DBT-utbildning

Friabs DBT-hem verksamheter satsar på en gemensam utbildning i effektivt bemötande. Kursen riktas till personal som arbetar med personer som visar emotionell instabilitet, impuls och känslostyrda beteenden och kanske självdestruktiva, självskadande- eller suicidala beteenden

Back To Top