skip to Main Content

E-fakturering

Från och med första april 2019 är vi skyldiga enligt lag att kunna skicka våra fakturor elektroniskt till offentlig sektor. Detta innebär att våra fakturor registreras automatiskt och skickas direkt mellan vårt och kommunernas ekonomiprogram.

Vi har under mars månad genomfört en central punktinsats för att upprätta ett digitalt register för samtliga enheter och digitaliserat vår kundfakturering med hjälp av vår samarbetspartner för e-fakturering: InExchange.

Back To Top