skip to Main Content

Filminspelning för assistansen

Alma Assistans har haft en ny filminspelning i Lund. I den kommande kortfilmen berättar vår kund Fredrik om sin stora musikintresse och om livet med assistans. Näst ut i oktober blir Sofie som sjunger i kör och älskar att måla. Syftet med inspelningarna att berätta våra kunders historia och få en närmare bild om hur livet kan se ut tillsammans med Alma Assistans. Den inspelade materialet kommer att visas på sociala medier, i våra annonser samt även på våra hemsidor längre fram i höst. 

Back To Top