skip to Main Content

Friab på Mental Health Run 2023

Mental Health Run är ett välgörenhetsevenemang med syfte att synliggöra hur viktigt fysisk aktivitet är för den psykiska hälsan. Syftet är nära kopplad till Friabs dagliga arbete därför togs ett solklart beslut om att bilda ett Friab-lag inför årets lopp. Psykisk och fysisk hälsa hänger ihop och vi vill verka för rörelse, gemenskap och glädje. Tanken är att alla ska kunna delta i loppet, att vi möts på lika villkor oavsett förutsättningar eller motionsvana.

I år arrangeras loppet den 30:e september i Stockholm med möjlighet att springa loppet även virtuellt mellan den 30:e september och den 9:e oktober. Friab deltar både i Stockholm samt även virtuellt den 6:e oktober i Helsingborg.

Back To Top