skip to Main Content

Friab tar nästa steget mot sin etablering inom LSS

Tecknandet av ett hyreskontrakt och den praktiska planeringen för uppstarten av ett serviceboende i Ystad är nu klar. Denna etablering innebär startskottet för Friabs LSS-satsning som kommer att gå under namnet Viljabogruppen. Viljabogruppen kommer att ledas av UIf Karlsson och vara samlingsnamnet för våra verksamheter inom LSS. Ulf har mångårig erfarenhet av LSS-verksamhet och det är med stor glädje vi välkomnar honom till oss på Friab.

Back To Top