skip to Main Content

Friab vinner upphandling inom entreprenad

Friab har signerat sitt första entreprenadavtal. Med start februari 2024 tar Friab över driften av två stödboenden på uppdrag av Linköpings kommun. Uppdraget omfattar två enheter i centrala Linköping med sammanlagt 28 platser.

Enheterna erbjuder stöd dygnet runt till personer med långvarig beroendeproblematik där även psykisk problematik och ohälsa kan förekomma. Syftet är att ge stöd med inriktning på rehabiliterande och stödjande insatser för att ge så goda förutsättningar som möjligt för enskilda att på sikt hantera ett ordinärt boende

Back To Top