skip to Main Content

0724-02 20 04

Välj ett boende som gör verklig skillnad

Våra DBT-hem ger en bra grund för att tillgodogöra sig individanpassade behandlingsinsatser. Vi erbjuder en unik möjlighet att få landa i en trygg och vacker miljö med extra stort stöd, anpassat efter de individuella förutsättningarna.

Hos oss finns förutsättningarna för en varaktig förändring

Vår primära behandlingsmetod är DBT – dialektisk beteendeterapi – en evidensbaserad metod som har visat på goda resultat för flickor med psykisk ohälsa samt självskadebeteende. Hos oss bor flickorna i en hemlik miljö som ger en bra grund för att tillgodogöra sig de individanpassade behandlingsinsatser som vi erbjuder. Hela personalgruppen är utbildad inom DBT-bemötande samt har lång erfarenhet och bred kompetens. Behandlingen hos oss lägger stort fokus på att träna alla de färdigheter som behövs för att kunna leva ett självständigt liv efter avslutad placering. Genom vår vårdkedja finns möjlighet till utluss i träningslägenheter eller hos behandlingsfamiljer.

Friabs unika DBT-hem 

Småskalig DBT-vård till flickor mellan 14 och 20 år med psykisk ohälsa.

Satsa på en varaktig förändring! Kontakta oss i dag.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig med mer information om våra DBT-hem.

  Jag är:

  Jag accepterar att Friab AB lagrar och bearbetar mina uppgifter.

  Småskalig vård av specialister

  Våra DBT-hem finns vackert beläget på Kullahalvön i Skåne samt även i Simlångsdalen i Halland. På boendet finns medarbetare dygnet runt som jobbar för att erbjuda en trygg tillvaro och den individanpassade behandlingen som flickorna behöver. Det centrala och övergripande i vårt arbete är att hjälpa den unge att hitta en balans i sitt inre och gentemot den yttre omgivningen genom individualterapi och färdighetsträning i grupp.

  Vi är övertygande om att en fungerande skolgång är en stark skyddsfaktor för flickorna som bor hos oss. Våra DBT-hem samarbetar därför med flertal skolor för att säkerställa utveckling, lärande och trygghet för varje flicka. Utöver de gymnasiegemensamma ämnen som skolorna tillhandahåller kan flickorna även erbjudas yrkesförberedande kurser samt praktik.

  Personalgruppen utbildas och handleds kontinuerligt av landets ledande specialister inom DBT. Våra medarbetare har lång erfarenhet av att arbeta med behandling i grupp samt har goda kunskaper om flertal evidensbaserade behandlingsmetoder som till exempel DBT, KBT, ACT och ÅP. Vi erbjuder traumabehandling, neuropsykiatrisk utredning samt även anhörig DBT.

  Därför är Friab ett klokt val

  Friab grundades 2001 med målet att förändra livet till det bättre för barn, unga och vuxna som behöver omsorg, omtanke och behandling.

  Vi har specialiserade verksamheter där den röda tråden är hög kompetens, stort engagemang och varmt bemötande.

  Vi är anslutna till SSIL:s oberoende Kvalitetsindex, och våra verksamheters snittbetyg är så högt som 8,7 av 10.

  “Personal arbetar aktivt med målen i genomförandeplanen och har genom tydlighet, engagemang och enighet gentemot ungdomen kunnat skapa tillit och förtroende som har varit avgörande för en positiv utveckling.”

  Kalmar kommun

  “Kompetent personal och bra behandling. Dagarna har en tydlig struktur för ungdomarna. Genomgående bra återkoppling av vad som händer och hur man arbetar för att komma framåt för ungdomens bästa.”

  Huddinge kommun

  Back To Top