skip to Main Content

  Har du erfarenhet av tidigare placeringar eller arbete med barn, unga eller vuxna på något sätt??

  Beskriv era erfarenheter av placeringar/annan erfarenhet om ni svarade ja på förra frågan.

  Beskriv kort din/er familjesituation. (Partner, biologiska barn osv.)

  Hur ser din/er nuvarande försörjning ut?

  Har du/ni möjlighet att vara hemma på heltid/deltid?

  Har du ett ledig rum som är möblerat?

  Förekommer du i något register? (tex. Polisen, Kronofogden mm)

  Jag accepterar att Friab AB lagrar och bearbetar mina uppgifter.

  Back To Top