skip to Main Content

Invigning i Linköping

Första februari invigs Götgatans och Valhallagatans stödboende i Friabs drift på uppdrag av Linköpings kommun. Verksamheterna som finns i centrala Linköping har sammanlagt 28 platser till personer med långvarig beroendeproblematik där även psykisk problematik och ohälsa kan förekomma. Första dagen i Friabs regi börjar med en gemensam frukost tillsammans med våra boende på respektive stödboende och avslutas med mingel tillsammans med kommunens representanter.

Back To Top