skip to Main Content

Vi behandlar: Barn och unga 14-20 år

Kön: 

Placeringsform: HVB, Stödboende, Utslussboende

Plats: Skåne, Halland

Om Kullabygdens DBT-hem

Vi är specialister inom DBT samt arbetar med flera olika metoder som är KBT inriktade. Målet är att skapa hållbara förändringar till flickor i åldern 14-20 år med psykisk ohälsa samt självskadabeteende oftast i kombination med missbruk. Genom vår specialistkompetens kan vi omsorgsfullt stödja och behandla ungdomarna dygnet runt.

Kullabygdens DBT-hem består av Hulta gård, Villa Lerhamn och Mahult. Enheternas primära behandlingsmetod är dialektisk beteendeterapi som kombineras i individualterapi samt färdighetsträning på gruppnivå. Utöver DBT-behandlingen har vi stort fokus på att träna alla de färdigheter som behövs för att kunna leva ett självständigt liv efter avslutad behandling.

Hulta gårds och Mahults målgrupp är flickor i åldern 16-20 år medan Villa Lerhamn tar emot placeringar i åldern 14-18 år.

Stina Edvardsson

Kullabygdens DBT-hem

Hör av dig till mig för frågor om vår verksamhet och för placeringar

Stina Edvardsson
Verksamhetschef
stina.edvardsson@friab.se
0724 02 20 04

Kullabygdens DBT-hem består av tre enheter:

Stina Edvardsson

Hulta gård

Stina Edvardsson
Verksamhetschef/Föreståndare
stina.edvardsson@friab.se
Direkt: 0724 02 20 04
Hulta gård: 042 650 44

Hulta gård

Susanne Westerdahl

Villa Lerhamn

Susanne Westerdahl
Samordnande chef
susanne.westerdahl@friab.se
Direkt: 0724 02 20 34
Villa Lerhamn: 0770 22 18 30

Villa Lerhamn

Gordana Disic

Mahult

Gordana Disic
tf.Föreståndare
gordana.disic@friab.se
Direkt: 0724 02 20 24
Mahult: 077 022 18 29

Mahult

Här finns vi

Mahult

077-022 18 29

Mahults Herrgård 476, 313 97 Simlångsdalen

Hitta hit

Villa Lerhamn

0770-22 18 30

Lerhamns lid 6, 263 76 Nyhamnsläge

Hitta hit

Hulta gård

042-650 44

Hulta Byaväg 7, 263 94 Mjöhult

Hitta hit

Hitta hit

Hulta gård

042-650 44

Hulta Byaväg 7, 263 94 Mjöhult

Hitta hit

Villa Lerhamn

0770-22 18 30

Lerhamns lid 6, 236 76 Nyhamnsläge

Hitta hit

Mahult

077-022 18 29

Mahults Herrgård 476, 313 97 Simlångsdalen

Back To Top