skip to Main Content

Vi behandlar: Barn och unga 14-20 år

Kön: 

Placeringsform: HVB, Stödboende, Utslussboende

Plats: Skåne, Halland

Om Kullabygdens DBT-hem

Vi är specialister inom DBT samt arbetar med flera olika metoder som är KBT inriktade. Målet är att skapa hållbara förändringar till flickor i åldern 14-20 år med psykisk ohälsa samt självskadabeteende oftast i kombination med missbruk.Genom vår specialistkompetens kan vi omsorgsfullt stödja och behandla ungdomarna dygnet runt.

Kullabygdens DBT-hem består av Hulta gård, Villa Lerhamn och Mahult Herrgårds DBT-hem. Enheternas primära behandlingsmetod är dialektisk beteendeterapi som kombineras i individualterapi samt färdighetsträning på gruppnivå. Utöver DBT-behandlingen har vi stort fokus på att träna alla de färdigheter som behövs för att kunna leva ett självständigt liv efter avslutad behandling.

Hulta gårds och Mahult Herrgårds DBT-hems målgrupp är flickor i åldern 16-20 år medan Villa Lerhamn tar emot placeringar i åldern 14-18 år.

IMG_5216v-2

Stina Edvardsson

Kullabygdens DBT-hem

Hör av dig till mig för frågor om vår verksamhet och för placeringar

Stina Edvardsson
Verksamhetschef
stina@kbdbt.se
0724 – 02 20 04

Kullabygdens DBT-hem består av tre enheter:

IMG_5216v-2

Stina Edvardsson

Hulta gård

Stina Edvardsson
Verksamhetschef
stina@kbdbt.se
0724 02 20 04

Ansvarig föreståndare:
Stina Edvardsson

IMG_6125-2

Jeanette Howe

Villa Lerhamn

Jeanette Howe
Enhetschef
jeanette@kbdbt.se
0724 02 20 34

Ansvarig föreståndare:
Stina Edvardsson

Vad säger kunderna?

Det samarbetet vi har haft med Villa Lerhamn har varit väldigt positivt. Personal arbetar aktivt med målen i genomförandeplanen och har genom tydlighet, engagement och enighet gentemot ungdomen kunnat skapa tillit och förtroende hos ungdomen som har varit avgörande för en positiv utveckling. Behandlingen anpassades snabbt och okomplicerat när behovet uppstod. Genomgående bra återkoppling av vad som händer och hur man arbetar för att komma framåt för ungdomens bästa.

staff-photo-woman

Gordana Disic

Mahults Herrgård

Gordana Disic
tf. Enhetschef
gordana@mhvb.se
0724 02 20 24

Ansvarig föreståndare:
Nikki Malmsten

Här finns vi

Mahults Herrgård

077-022 18 29

Mahults Herrgård 476, 313 97 Simlångsdalen

Hitta hit

Villa Lerhamn

0770-22 18 30

Lerhamns lid 6, 263 76 Nyhamnsläge

Hitta hit

Hulta gård

042-650 44

Hulta Byaväg 7, 263 94 Mjöhult

Hitta hit

Hitta hit

Hulta gård

042-650 44

Hulta Byaväg 7, 263 94 Mjöhult

Hitta hit

Villa Lerhamn

0770-22 18 30

Lerhamns lid 6, 236 76 Nyhamnsläge

Hitta hit

Mahults Herrgård

077-022 18 29

Mahults Herrgård 476, 313 97 Simlångsdalen

Back To Top