skip to Main Content

042-244 650

Satsa på ett hem med hela vårdkedjan! Kontakta oss i dag.

Ollestad är ett behandlingshem med hög kompetens inom KBT, missbruksvård och neuropsykiatri. Vill du veta mer om oss? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig med mer information.

  Jag accepterar att Friab AB lagrar och bearbetar mina uppgifter.

  Målinriktad behandling, rehabilitering
  och utredning till vuxna män

  Behandlingsinsatser

  Med rätt kunskap arbetar vi med målinriktad behandling, rehabilitering och utredning för en hållbar återanpassning till samhället. Vår behandlingsmodell omfattar kartläggning och behandling med efterföljande vård i utslussningslägenhet, familjehem eller genom växelboende i hemkommunen.

  Vi har fokus på det friska och positiva och vi utgår alltid ifrån individens behov. Med vår specialistkompetens kan vi omsorgsfullt stödja, utreda och behandla de personer som kommer till oss. Vård och behandling planeras och utförs enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer. Vi arbetar med stöd av tillgänglig vetenskap och beprövad erfarenhet på ett sätt som möjliggör uppföljningar av resultat och framsteg.

  Vi arbetar KBT-inriktad

  • Individuella samtal
  Individuellt anpassat samtal enligt KBT, MI och CRA där den placerade prioriterar och sätter målsättningar för behandlingen. Vi arbetar med nätverksarbete, trauma och färdigheter för att nå individuella mål.

  • Gruppbehandling
  Vi erbjuder bland annat återfallsprevention, färdighetsträning, ADHD-skola, kriminalitetsprogram, känsloreglering samt integrerad psykiatri i grupp.

  • Hela kroppens hälsa
  Vi lägger stor fokus på vikten av en aktiv livsstil och en balanserad kost vilket påverkar ångest, depression, sömn och neuropsykologisk problematik. Vi erbjuder friskvård med tillgång till badhus, idrottshall, gym och närliggande motionsspår.

  Utsluss

  Behandlingen efterföljs ofta av utsluss inom Ollestad eller i hemkommunen. Vi erbjuder utslusslägenheter, familjehem samt växelboende. Detta kombineras med fortsatt stöd i form av ADL-träning, individuella samtal, sysselsättning, drogtester och hjälp med veckoplanering. Efter avslutad utsluss erbjuds eftervård under ett år med uppföljningssamtal en gång i månaden.

  Därför är Friab ett klokt val

  Friab grundades 2001 med målet att förändra livet till det bättre för barn, unga och vuxna som behöver omsorg, omtanke och behandling.

  Vi har en rad specialiserade verksamheter där den röda tråden är hög kompetens, stort engagemang och varmt bemötande.

  Vi är anslutna till SSIL:s oberoende Kvalitetsindex, och våra verksamheters snittbetyg är så högt som 8,7 av 10.

  Back To Top