skip to Main Content

Ledardagar hos Alma Assistans

Alma Assistans har haft två halvdagar med mycket fokus på ledarskap. Gruppen har gått genom vår ledarskapsfilosofi och diskuterat hur var och en ledare kan leva upp till den i det dagliga arbetet. Friabs ledarskapsfilosofi grundar sig i våra gemensamma värderingar och har tre bärande principer:

Närvarande ledare
Jag leder med gott exempel genom ett varmt och professionellt bemötande där jag sätter individen främst och säkerställer vår leverans utifrån våra värderingar och mål.

Ansvarstagande ledare
Jag har en god självkännedom och är medveten om mitt beteende och mina handlingar samt är en ambassadör och sprider en känsla av stolthet i verksamheten.

Tillitsfull ledare
Jag har ett förhållningssätt som skapar tillit. Med största engagemang är jag tillgänglig och tar alltid ansvar för att driva en varaktig förändring för verksamheten och individen.

Dagarna innehöll många givande samtal, en hel del härlig skratt och även ett gemensamt yin-yogapass.

Back To Top