skip to Main Content

LSS-dagen

Våra LSS-verksamheter deltar på LSS-dagen i Stockholm den 28:e september. LSS-dagen är en kunskaps- och inspirationsdag med fokus på utveckling, möten och samverkan för professionella inom LSS och SoL. Eventet är även en mötesplats för alla som arbetar med placeringar och biståndsbedömningar, har ledande befattning inom myndighet för personer med funktionsnedsättning eller är verksam inom socialnämnd.

Back To Top