skip to Main Content

LSS-tillstånd

Det är med stor glädje vi efter flera års arbete nu har erhållit vårt första LSS-tillstånd. Tillståndet omfattar 20 personer inom LSS serviceboende. Boendet kommer att ligga i Ystad, byggnationen är påbörjad med en beräknad verksamhetsstart hösten 2020.

Back To Top