skip to Main Content

Lyft för assistansen 2023

Den 1 januari 2023 är ett datum att se fram emot. “Det är då förslagen om stärkt rätt till personlig assistans blir verklighet, enligt den lagrådsremiss som regeringen har lämnat in.” – berättar Marcus Wallberg, jurist hos Alma Assistans.

Lagändringen ska bland annat öka möjligheterna till personlig assistans främst för barn och personer med psykisk funktionsnedsättning. Regeringen räknar med att ca 2000 fler personer kan beviljas assistans från Försäkringskassan. Det väntas även en ökning av assistansberättigade hos kommunerna.

En teoretisk konsekvens av lagändringen kan vara att personer som blivit av med sin assistans, eller inte fått den beviljad från början, och därmed varit tvungna att flytta till boende nu kan ha möjlighet att flytta till eget boende eller föräldrahem när deras möjlighet till att bli beviljade personlig assistans ökar.

Back To Top