skip to Main Content

Vi behandlar: Barn och unga 15-19 år

Kön: 

Placeringsform: HVB, Stödboende, Utslussboende

Plats: Halland

Om Mahult

Mahults DBT-hem är beläget i natursköna Simlångsdalen i Halmstad kommun. Vi är ett litet behandlingshem med sju platser för flickor mellan 15 och 19 år. Här bor flickorna i en hemlik miljö som ger en bra grund för att tillgodogöra sig de behandlingsinsatser vi erbjuder. Mahult vänder sig till flickor med svårigheter att reglera sina känslor och uttrycker det genom missbruk, självskadebeteende och andra destruktiva beteenden.

Vår primära behandlingsmetod är dialektisk beteendeterapi som kombineras i individualterapi samt färdighetsträning på gruppnivå. Utöver DBT-behandlingen har vi stort fokus på att träna alla de färdigheter som behövs för att kunna leva ett självständigt liv efter avslutad behandling.

Gordana Disic

Mahult

Hör av dig till mig för frågor om vår verksamhet och för placeringar

Gordana Disic
Enhetschef
gordana.disic@friab.se
072-402 20 24

Individanpassad DBT-vård

Vi har stort fokus på att träna alla de färdigheter som behövs för att kunna leva ett självständigt liv efter avslutad behandling. Vi anpassar vårt innehåll efter individens förmåga och förutsättningar. Då vi vet att skolgång eller annan sysselsättning främjar ungdomens mående jobbar vi aktivt för att erbjuda detta. Vi har goda kontakter med både kommunala skolor och friskolor i kommunen samt tillgång en specialpedagog som är behjälplig i alla frågor som rör skola och praktik.

Vår behandlingsmetod DBT, dialektisk beteendeterapi, är en evidensbaserad metod som har visat på goda resultat för den beskrivna målgruppen. Det centrala och övergripande i DBT är att hjälpa den unge att hitta en balans i sitt inre och gentemot den yttre omgivningen och samtidigt arbeta för nödvändiga förändringar mot målet att kunna leva ett fungerande och för individen meningsfullt liv.

Steg 1 – Presentation

För att ge de bästa förutsättningarna för en framgångsrik behandling är det viktigt att ungdomen själv kan bilda sig en uppfattning om vad en placering hos oss innebär. Detta görs genom ett studiebesök där ungdomen får träffa enhetschef, DBT terapeut och personal, för information om verksamheten och med möjlighet att ställa egna frågor. Finns det inte möjlighet till ett fysiskt studiebesök erbjuder vi ett digitalt studiebesök.

Steg 2 – Anpassad behandling

Vi anpassar behandlingen utifrån ungdomens förmågor och behov. Vi arbetar utifrån en tydlig struktur med arbetsträning, aktiviteter, träning och hälsa. Vårt fokus är att skapa trygghet genom rutiner och förutsägbarhet. Parallellt med behandlingsinsatserna arbetar vi aktivt för att stärka ungdomarnas förmågor och resurser för ett självständigt liv.

Steg 3 – Stödboende

Efter fullgjord DBT-behandling på Mahults DBT-hem finns möjlighet till fortsatt placering i stödboende. Här fortsätter behandlingen i form av individualterapi. Boendeformen ger oss möjlighet att följa ungdomen samtidigt som hon i en trygg miljö får ta små steg mot ett självständigt och välfungerande liv. Mahults DBT-hem erbjuder lägenheter med individuellt anpassat stöd i Halmstad och Helsingborg med omnejd.

Hitta hit

Mahult

077-022 18 29

Mahults Herrgård 476, 313 97 Simlångsdalen

Back To Top