skip to Main Content

Ny enhet inom familjehemsvård

Friab har förvärvat KRUT Sociala Tjänster AB, en familjehemsvårdsenhet som har huvudkontor i Nyköping. Företaget har cirka 30st jour- och familjehem knutna till sin verksamhet samt ett brett och kompetent nätverk av erfarna konsulenter. Enheten tar emot placeringar av barn och unga enligt SOL, LVU eller LSS.

Samarbetet med KRUT innebär att Friab nu kan erbjuda familjehemsvård i större omfattning även i Svealand. Förvärvet passar mycket väl in i Friabs vision och är en del av vår strategi för vidare tillväxt samtidigt som stärker våra förutsättningar för att kunna erbjuda individanpassad omsorg i hela landet.

Verksamheten kommer att drivas vidare som tidigare under varumärket KRUT, men ingå i Friabs utbud av tjänster.

Vi hälsar enhetschefen Elisabeth Engberg med medarbetare hjärtligt välkomna!

Back To Top