skip to Main Content

Nya ramavtal

Familjelänken har tecknat ramavtal med Mölndals stad gällande familjehemsvård. Avtalet sträcker sig till december 2026 och avser placering av barn och ungdomar mellan 0-20 år.

Back To Top