skip to Main Content

Nya ramavtal inom LSS

Våra LSS-verksamheter har fått tilldelning i flera olika ramavtal under de senaste veckorna. Lästringe-Almas samtliga enheter har fått nytt ramavtal med Vallentuna kommun samt med Nyköping och Strängnäs kommun. Sistnämnda kommuner har tilldelat avtal även till Höjdens gruppboende och daglig verksamhet vilket är mycket glädjande då verksamheten hittills inte haft något traditionellt ramavtal.

Back To Top