skip to Main Content

Nytt ramavtal inom LSS

Lästringe-Almas samtliga verksamheter tilldelas ramavtal från Norrköpings kommun gällande enskilda placeringar i bostad med särskild service enligt LSS. Ramavtalet som gäller Alma servicebostad, Tystberga Solberga, Solberga/Utterö Gård samt Utterö Gård dagverksamhet gäller under 6 år från 2023-10-15 till och med 2029-10-14.

Back To Top