skip to Main Content

Ollestad får fortsatt förtroende från Kriminalvården

Kriminalvården tilldelar Ollestad ramavtal i kategorin behandlingshem med specialistkompetens. Beräknad avtalsstart är första maj och avtalet är giltigt i två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Kriminalvårdens avtal avser vård och behandling vid behandlingshem av frivårdsklienter som dömts till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) och intagna som vistas utanför anstalt på vårdvistelse enligt 11 kap 1§ Fängelselagen (FäL).

Back To Top