skip to Main Content

Om DBT i Tidningen Omtanke

Tidningen Omtankes nya nummer publicerar en tresidig artikel om våra DBT-hem. Villa Lerhamns Susanne Westerdahl berättar om behandlingsformen dialektisk beteendeterapi samt om målgruppen våra enheter tar emot. Vi får en inblick i enheternas vardag och vad emotionell instabilitet och självskadebeteende innebär. Du kan läsa hela artikeln genom länken nedan.

Back To Top