skip to Main Content

Placeringsenhet

Placeringsenhetens arbete i familjevården är nu igång. Fördelarna för kunden är tillgängligheten, snabb återkoppling samt en ökad bredd då placeringsenheten arbetar över samtliga enheter med klienten och första matchningen i fokus. 

Med en övergripande insyn blir det också lättare att vårdfläta mot Friabs övriga verksamheter, i tidigt skede fånga upp hjälpbehov som kräver insatser utanför familjevården men inom Friab. Detta ger större möjlighet att skräddarsy lösningar för vårdkrävande klienter.

Back To Top