skip to Main Content

Ramavtal med Göteborgs stad

Efter en period med överprövning står nu klart att Hulta gård, Villa Lerhamn, Mahult och Slättelynga gård tilldelas ramavtal med Göteborg stad gällande HVB-placeringar för barn och unga. Avtalet gäller från och med första september 2022 och två år framåt med möjlighet till förlängning. 

Back To Top