skip to Main Content

Ramavtalsdagar i Karlstad

Ollestad har ännu ett lyckat event bakom sig:
Enhetens Helena Åkesson och Robert Ljunggren var med och representerade verksamheten på ramavtalsdagar i Karlstad. Dagen anordnades av Värmlands kommuner och var ett bra tillfälle för informationsutbyte mellan uppdragsgivare och utförare.

”Dagen var givande och vi hade ett bra material med oss i form av monter, rollupps och infoblad. Värmlands kommuner fastnade särskilt för vår kompetens, friskvårdserbjudande samt möjlighet till NP-utredning.” berättar Helena Åkesson, enhetschef.

Back To Top