skip to Main Content

Ramavtalsuppföljningar

Samtliga verksamheter inom familjevård, DBT-hem samt Vård och behandling har genomgått den årliga ramavtalsuppföljningen i samarbetet med Skånes Kommuner, SKL/Adda och Kriminalvården. Uppföljningarna krävde en hel del administrativt arbete från verksamheterna och vi är mycket stolta över det förstärkta samarbetet som vi har gemensamt skapat mellan verksamhet och administration med målet av att skapa kvalitetssäkrade uppföljningar.

Back To Top