skip to Main Content

Samarbete med Dunkers Kulturhus

Ungdomsavdelningen på Friab Helsingborg inleder nu ett samarbete med Helsingborgs kulturhus som anordnar aktiviteter för äldre ungdomar. “Ungdomarna får hjälpa till vid evenemang och konserter med kulturhusets stöd som utgår från ungdomarnas egna förutsättningar och förmågor.” berättar avdelningschef, Fredrik Lavess. Projektet heter Kultur Crew och målet är att hitta motivation i olika projekt/uppgifter samt att utveckla viktiga sociala kompetenser genom gemenskap.

Back To Top