skip to Main Content

Slättelynga gård i tidningen Specialpedagog

En fungerande skolgång är ett av målen för de ungdomar på vårt boende och skola: Slättelynga gård. Boendet har egen specialpedagog som etablerar en välfungerande samarbete med grund-och gymnasieskolor och stöttat ungdomarna i deras skolgång. Verksamheten medverkar i tidningen Specialpedagog den här veckan och berättar mer om samarbetet.

Klicka här för att läsa hela artikeln

Back To Top