skip to Main Content

Snoezelen konferens i Stockholm

Jenny Gosbeck och Dalia Kajhem från våra LSS-verksamheter deltog i en konferens om konceptet Snoezelen – en metod för sinnesstimulering med speciellt utformade rum.

Ordet Snoezelen är sammansatt av två holländska ord, snuffelen (lukta) och doezelen (dåsa). Innebörden i dessa ord beskriver väl vad konceptet innebär nämligen att använda ett eller flera sinnen aktivt för att få information från omvärlden, samtidigt som man vilar och går ner i varv. Syftet är att rumsmiljön ska vara annorlunda, spännande och värd att utforskas och den ska locka till aktivitet eller stimulera till avslappning.

Snoezelen var en idé som egentligen började utan någon vetenskaplig grund. Idag har man forskat på effekterna av Snoezelen-rum och sett positiva resultat inom cancervården, hos både personalen och klienter i verksamheter som arbetar med psykisk ohälsa och PTSD samt inom omsorgen för personer med funktionsnedsättningar.

Back To Top