skip to Main Content

Special Olympics Games

Mellan den 16:e och 19:e juni anordnades Special Olympics Games i Malmö. Special Olympics Games är Sveriges största idrottsevenemang för personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

Närmare 1 000 deltagare från hela landet samlades för tävlingar i tolv idrotter, samt en mängd olika initiativ och aktiviteter anordnades med utgångspunkt från Stadionområdet i Malmö.

Alma Assistans kund Oscar tävlade i 100-metersloppet och i kula med mycket fina insatser.

Back To Top