skip to Main Content

SSILs utbildningsdag i Göteborg

Den 9:e februari deltar Stina Edvardsson, Gordana Disic, Emma Bronnvall och Edita Rydén som utställare på SSIL´s utbildningsdagar i Göteborg. Målet är att marknadsföra Friabs nischade verksamheter med specialistkompetens. Utbildningsdagen vänder sig till socialtjänsten och Kriminalvården som placerar inom HVB, familjehem, skyddat boende och stödboende. Dagens tema är ”De som utmanar” med föreläsningar om bland annat psykisk funktionsnedsättning och psykiatrisk samsjuklighet, vårdsammanbrott, trauma, våld och skadligt bruk.

Back To Top