skip to Main Content

Målgrupp: Vuxna

Kön:  

Placeringsform: Stödboende

Plats: Linköping

Om oss

Verksamhet
Med start februari 2024 har Friab tagit över driften av två stödboenden på uppdrag av Linköpings kommun. Verksamheten omfattar två enheter i centrala Linköping med sammanlagt 28 platser. Enheterna Götgatan och Vallhallagatan erbjuder stöd dygnet runt till personer med långvarig beroendeproblematik där även psykisk problematik och ohälsa kan förekomma. 

Arbetssätt
Syftet är att ge stöd med inriktning på rehabiliterande och stödjande insatser för att ge så goda förutsättningar som möjligt för enskilda att på sikt hantera ett ordinärt boende. Vi arbetar kunskapsbaserat och med rekommenderade arbetssätt och metoder samt utvärderar regelbundet. Exempel på metoder är MI och case management utifrån styrkemetoden. Vi har alltid individen i fokus och brinner extra mycket för att göra skillnad på riktigt. Vi tror på att bygga nätverk, samverkan och att vi tillsammans kan skapa chanser i samhället.  

Medarbetare
Våra medarbetare har bred kompetens och erfarenhet tillsammans och vårt förhållningssätt präglas av lösningsfokus och trygghet. Vi ser till varje individs inre resurser och har stor respekt för människors utmaningar i livet.  

Uppdraget utförs i enlighet med gällande avtal mellan Friab och Linköpings kommun, läs mer på www.linkoping.se

Dalia Kajhem

Linköping stödboende

Hör av dig till mig för frågor om vår verksamhet

Dalia Kajhem
dalia.kajhem@friab.se
072-402 20 70

Våra verksamheter:

Götgatan

Verksamheten har 13 platser och riktar sig till vuxna personer (från 18 år och uppåt) med långvarigt beroendesyndrom, ofta i kombination med psykisk ohälsa samt fysiska funktionsnedsättningar och kriminell livsstil kan förekomma. Här bor kvinnor och män som är i behov av stöd dygnet runt i sin vardag. Verksamheten är ett trapphusboende med en gemensam lokal för social samvaro och utrymme för medarbetare. 

Linköping stödboende

Götgatan 38, 582 31 Linköping
0724-02 20 53

Valhallagatan

Verksamheten har 12 platser och riktar sig till vuxna personer (från 18 år och uppåt) med långvarigt beroendesyndrom, ofta i kombination med psykisk ohälsa samt fysiska funktionsnedsättningar och kriminell livsstil kan förekomma. Här bor kvinnor och män som är i behov av stöd dygnet runt i sin vardag. Verksamheten är ett trapphusboende med en gemensam lokal för social samvaro och utrymme för medarbetare. 

Linköping stödboende

Valhallagatan 38, 583 43 Linköping
0724-02 20 54

Back To Top