skip to Main Content

Vi behandlar: Barn, unga och vuxna

Kön:  

Placeringsform: Familjevård

Plats: Småland, Öland, Blekinge och Skåne

Om Swea Familjehem

Swea Familjehem har funnits i branschen sedan 2005 och har lång erfarenhet av familjehemsvård och olika placeringsuppdrag.

Swea Familjehem erbjuder familjehemsplaceringar till barn, ungdomar, vuxna och familjer. Vi arbetar utefter ledorden: bemötande, engagemang, tillgänglighet och ansvarstagande. Vi eftersträvar alltid att ha ett nära samarbete med våra uppdragsgivare och vi är måna om att de ska känna stort förtroende i att anlita oss som konsulentstödd verksamhet. Vi har ett familjärt och förtroendefullt samarbete med våra familjehem.

Våra konsulenter är utbildade socionomer och har många års erfarenhet av arbete inom familjehemsvård/socialt arbete. Alla konsulenter har handledarutbildning och är utbildade i TMO, traumamedveten omsorg samt att vi kontinuerligt utbildar våra familjehem i ”Ett hem att växa i”. Konsulenterna får kompetensutveckling för att utveckla handledningsarbetet med familjehemmen.

Marie Axelsson

Swea Familjehem

Hör av dig till mig för frågor om vår verksamhet

Marie Axelsson
Enhetschef
marie@sweafamiljehem.se
073-427 02 57

För uppdragsgivare

Swea Familjehem har ett väl utvecklat samarbete med kommunernas socialtjänst. Vi är väl förtrogna med BBIC och arbetar alltid efter genomförandeplanen. Uppdraget utförs enligt gällande lagar och förordningar och vi följer Socialstyrelsens samt SKR:s riktlinjer och rekommendationer. Våra konsulenter samordnar, informerar och avrapporterar allt efter uppdragsgivarens önskemål.

Vårt uppdrag är att tillhandahålla ett utredningsunderlag, matcha familjehem till kommunernas placeringsförfrågningar, ge råd och stöd, handleda och utbilda familjehemmen samt ha kontakt efter avslutat uppdrag.

Våra konsulenter gör täta besök i familjehemmen och de finns hela tiden med som ett stöd och handleder i placeringsuppdraget. De fungerar som en länk mellan familjehem och uppdragsgivare som ändå har full insyn i både familjehemmet och den dokumentation som förs i ärendet. Det är viktigt att familjehemmen känner sig trygga i sin roll som familjehemsföräldrar för att de i sin tur ska kunna skapa trygghet och möjlighet till utveckling för den placerade då det minskar risken för sammanbrott.

barn och unga

För familjehem

Att vara familjehem innebär att ta emot ett barn, ungdom eller vuxen i sitt hem under en kortare eller längre tid. Det är ett uppdrag som kräver tid och engagemang. Beslutet att bli familjehem ska vara väl genomtänkt så att man är förberedd på att det kanske inte alltid kommer att fungera problemfritt. Alla placeringar är unika och därför finns det ingen mall för hur familjehemmets sammansättning ska se ut. Det handlar om att ge den placerade välfungerande vuxna förebilder som kan erbjuda kärlek, trygghet, stimulans, känslomässig tillgänglighet, förutsägbarhet, tillit, tillhörighet, stabilitet och kontinuitet.

Vi på Swea Familjehem, tillsammans med våra uppdragsgivare, ser till att matchningarna blir så bra som möjligt. Det är väldigt viktigt för oss att vi hittar rätt familjehem till rätt placering. Det är alltid socialtjänsten som har huvudansvaret för den placerade och det är de som fattar beslut kring själva placeringen. Som familjehem ska ni kunna känna er trygga i ert uppdrag och med vetskapen att er konsulent stöttar er i ert uppdrag som familjehem och fungerar som en länk mellan er och socialtjänsten. Ni har tillgång till tät handledning, utbildningar som hjälper er i uppdraget och ni kan alltid komma i kontakt med en konsulent, för stöd och rådgivning, under dygnets alla timmar.

Våra medarbetare:

Marie Axelsson
Enhetschef/Konsulent
marie@sweafamiljehem.se
073-427 02 57

Susanne Svensson
Administrativ konsulent
susanne@sweafamiljehem.se
0480-41 16 01

Beatrice Brandt
Konsulent
beatrice@sweafamiljehem.se
073-427 42 98

Regina Landström
Konsulent
regina@sweafamiljehem.se
070-427 11 17

Mia Westphal
Konsulent
mia@sweafamiljehem.se
073-427 02 14

Marcus Ek
Ekonomi och admin
marcus@sweafamiljehem.se
0480-41 16 01

Göran Forsberg
IT-ansvarig
goran@sweafamiljehem.se
070-397 42 41

Hitta hit

Kalmar

0480-41 16 01

Beredskap: 073-427 02 57

Flottiljvägen 20, 392 41 Kalmar

Back To Top