skip to Main Content

De fångar upp behoven bra, de var bra på att matcha klient med familjehem. Chefen/placeringsansvarig hade kontinuerlig kontakt med mig och ringde om det var något som strulade.

Back To Top