skip to Main Content

Verksamhetens starka sidor är att de har helhetserbjudande med behandlingsinsats på plats, egen läkarmottagning, och ett HVB-hem knutet till sig, vilket gör att det kan göras en snabb omplacering. De har även hållit de löften som de har sålt in.

Back To Top